Opleiding

Het Bert Hellinger Instituut verzorgt basisopleidingen, vervolgopleidingen en opleidingen voor gevorderden met verschillende invalshoeken, zoals familieopstellingen, organisatieopstellingen, systemisch coachen, systemisch interveniëren en systemische pedagogiek.

De basisopleiding familieopstellingen richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen -familiesystemen en andere sociale systemen- zoals: artsen, psychologen, therapeuten, fysiotherapeuten, sociaal-maatschappelijk werkers, docenten, coaches, organisatieadviseurs, leidinggevenden, maar ook mensen die erg geïnteresseerd zijn in dit vakgebied en hier (nog) niet hun beroep van hebben gemaakt.

In de basisopleiding organisatieopstellingen maak je je het systemisch gedachtegoed op zo’n intensieve manier eigen, dat je na afloop zowel organisatie opstellingen kunt begeleiden als eenvoudige systemische interventies kunt uitvoeren of eenvoudige systemische coachingsgesprekken kunt voeren. De opleiding verrijkt je professionele mogelijkheden enorm. Voor de klant biedt deze systemische benadering nieuwe perspectieven en oplossingsruimte.