Onze passie is de stroom van nieuwe inzichten over hoe de wereld in elkaar zit als je er met een systemisch fenomenologische bril naar kijkt. Neem nou het concept van Emerging Past: de mogelijkheid om je te verbinden met levenspotentieel dat indertijd niet geleefd kon worden. We lopen tegen zo’n inzicht aan, terwijl we er niet eens actief op zoek naar zijn. We testen het een paar keer, liefst in meerdere landen en culturen. Daarbij groeit de body of knowledge.

Begrippen als ‘leidende principes’, ‘bestemming van een systeem’, ‘de vier bewegingen in systemen’ en nog tientallen anderen zijn door ons ont-dekt. Veel daarvan is inmiddels gemeengoed geworden.

We delen graag die inzichten. In workshops, opleidingen en werk in organisaties en maatschappelijke vraagstukken. We zijn echte opleiders, ook qua achtergrond. We geloven dat je kennis niet kunt bezitten. Kennis wil groeien. Kennis wil iets doen in de samenleving. Dáár blijkt wat de waarde en betekenis is van die kennis.

We verspreiden niet alleen door theorie en uitleg, maar vooral door de systemische intelligentie bij onze deelnemers te doen ontwaken en aan te wakkeren. We maken systemische inzichten tastbaar, door oefeningen te ontwerpen waardoor mensen patronen en inzichten kunnen ervaren.

Het is langzamerhand wel duidelijk: de systemische blik en opstellingen kunnen wezenlijke impulsen leveren aan mensen, organisaties en delen van de samenleving die in ontwikkeling zijn.

Systemisch werk levert perspectiefwisselingen, kantelpunten. Regelmatig life-changing. Soms onomkeerbaar. Dat vraagt een hoge professionaliteit van de beoefenaren van systemisch werk.

Maar sterker nog: wil systemisch werk een normale invalshoek zijn voor veranderprocessen, dan moet het als hoog professioneel ervaren worden in de samenleving. Wij richten ons erop dat het die kant op gaat.