Opleiding

Informatie &
Documentatie

Opleiding Systemische Pedagogiek

Inleiding

Met deze opleiding leer je de systemische fenomenologische ziens- en zijnswijze eigen te maken en in te zetten in je professionele leven met kinderen.
Dit is een opleiding systemisch waarnemen, denken en handelen, zónder opstellingen.

 

De opleiding Systemische Pedagogiek kost €1800,- (vrij van BTW).
Dit is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunches.
Accommodatie en overige maaltijden zijn voor eigen rekening.

 

Dit kun je na het afronden van de opleiding
Na deze opleiding:

  • Kun je oordeelloos, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen.
  • Weet je hoe systemen werken en hoe het gedrag van kinderen hard aan het werk is om het systeem 'in orde' en compleet te maken.
  • Kun je de houding en principes van systemisch fenomenologisch werk inzetten.
  • Kun je -rekening houdend met systemische principes- een veilig kader scheppen zodat het kind niet bezig hoeft te zijn om zijn achtergrond-systeem te verdedigen.
  • Kun je het lot van de kinderen die je begeleidt achten, zonder het te willen veranderen.

Voor wie?
Deze opleiding richt zich op mensen die werken met kinderen of jongvolwassenen, in onderwijs, begeleiding bij leer- en opvoedingssituaties, kinderopvang, pleegzorg: Docenten, kindercoaches, kindertherapeuten, schoolleiders, begeleiders in de kinderopvang, of pleegzorg.
Ook voor coaches en trainers die professionals uit deze werkvelden begeleiden, of mensen die ouders begeleiden.

Programma

De opleiding systemische pedagogiek bestaat uit vier blokken bestaande uit twee dagen waarin theorie en oefeningen elkaar afwisselen.

In de opleiding zal kennis, ervaring en inzicht over de grondprincipes in systemen worden aangeboden. Daarnaast is het veel oefenen in kleinere groepen.
Omdat je zelf je eigen gereedschap bent in dit werk, is het leren gericht op veel zelf ervaren, je waarneming verfijnen en op bewustwording van eigen innerlijke bewegingen en patronen.

Na het eerste blok waarin de werking van de systeemkrachten, het individueelpersoonlijk- en systeemgeweten, worden uitgelegd en waarin het fenomenologisch waarnemen geoefend wordt, diepen we in de volgende blokken steeds één van de systemische principes uit om te doorgronden wat binding, ordening en (on)balans in nemen en geven in het leven betekent en hoe die krachten samen leven en gedrag sturen.
Tussen de blokken krijgen deelnemers een opdracht om met een specifieke focus hun normale werk te doen en daar wekelijks verslag van te doen.

1e blok
In dit blok kijken we naar de essenties van het leven in systemen. Hoe gaat het opgroeien vanuit afhankelijkheid van een systeem naar een volwassen individu dat kan bijdragen aan een systeem?
Wat is een systeem? Welke krachten spelen er, wat is ieders plek?
Wie en wat horen er allemaal bij het systeem dat ?school? heet?
De werking van het individueel geweten en het systeem geweten. Drie basisprincipes: ?ordening?, ?binding? en ?balans in nemen en geven?. Kijken met de blik op compleetheid. Oefenen met fenomenologisch systemisch waarnemen.

Tussen blok 1 en 2 krijgen de deelnemers de opdracht om 3x per week bewust te werken vanuit 'het Volledige Midden' en de waarnemingen iedere week aan de opleidingsgroep te mailen.

2e blok
In dit blok focussen we op 'binding" en "erbij horen"
Oefeningen om waar te nemen, te ervaren en inzicht te vergaren hoe het erbij horen leven en gedrag beïnvloedt. Loyaliteit aan het ene systeem lijkt vaak moeilijk te verenigen met er in een ander systeem bij horen.
Leren herkennen hoe kinderen met loyaliteitsconflicten omgaan. Hoe een klimaat te creëren waar iedereen een plek heeft.
Wat en wie horen erbij in je eigen systeem? Waar zijn oordelen over en wordt buitengesloten? Oefenen met oordeelloos waarnemen en handelen.
Mogelijke thema's: 'zwarte schapen', afwezigheid, ongewenst gedrag.

Huiswerk tussen blok 2 en 3: bewust je eigen positie innemen tijdens je werk en de waarnemingen iedere week aan de opleidingsgroep mailen.

3e blok
Ordening: Wat is de functie van ordening in een systeem, wat zijn symptomen van een systeem dat 'uit orde' is? Op welke plek ben je in je familiesysteem terecht gekomen? Wat is je positie ten opzichte van kinderen, ouders, ten opzichte van het onderwijs, of in de school, of bijvoorbeeld ten opzichte van leidinggevende of bestuur? Wat kan kun je doen om de ordening te herstellen?
Oefeningen om jezelf en kinderen te ondersteunen bij het innemen van de eigen plek in de ordening. Mogelijke thema's: autoritair-autoriteit, orde houden, (on)veiligheid, agressie.

Tussen blok 3 en 4 krijgen de deelnemers opdracht een blog of een artikel (voor vakblad, schoolkrant) te schrijven waarin een thema systemisch belicht wordt.

4e blok
Verdiepingsblok met de nadruk op ?(on)balans in nemen en geven?.
Hoe werkt uitwisseling in en tussen systemen?
Wat ben je gewend te doen voor het systeem? Professioneel omgaan met nemen en geven, wat heb je te bieden en wat heb je te nemen? Waar liggen je grenzen? Toestemming, ethiek.
Wat kan jou nog ondersteunen in je systemische manier van werken.
Mogelijke thema's:  onderpresteren, faalangst, schuldgevoel, dader-en slachtofferschap, adhd, suïcide.


vr 9 november 2018
Blok 1, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
za 10 november 2018
Blok 1, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
vr 18 januari 2019
Blok 2, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
za 19 januari 2019
Blok 2, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
vr 15 maart 2019
Blok 3, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
za 16 maart 2019
Blok 3, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
vr 17 mei 2019
Blok 4, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden
za 18 mei 2019
Blok 4, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Marije Boot
Locatie: De Zeven Linden

Startdatum:vr 9 november 2018
Trainers:Bibi Schreuder, Marije Boot
Plaats:Groningen
Prijs:€ 1800,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches. Niet inbegrepen: overnachting en dinner
Deelnemers:Minimaal 10 en maximaal 21