Opleiding

Informatie &
Documentatie

Systemisch Adviseren

Let op, deze cursus/workshop is vol!

Inleiding

Opleiding Systemisch Adviseren: bijdragen aan de vitaliteit van teams, organisaties en professionele netwerken 

Deze opleiding richt zich op ieder die vanuit een adviserende of begeleidende rol gevraagd wordt bij te dragen aan een verandering. Bijvoorbeeld in- en externe adviseurs, teamcoaches, consultants en transitiecoaches. Je krijgt inzicht en handvatten om vanuit jouw plek bij te dragen aan de vitaliteit van professionele samenwerkingsverbanden, zoals organisaties, teams, afdelingen of netwerken. 

In de opleiding Systemisch Adviseren leer je vanuit de systemische bril kijken naar dat wat in organisaties en teams speelt. Je krijgt inzicht hoe je vanuit jouw plek kunt bijdragen aan helderheid en vitaliteit. Soms betekent dit ook beseffen dat jij vanuit jouw plek niet zoveel kunt doen als je zou willen, of inzien dat een (deel-)systeem haar einde heeft bereikt. Je leert je waarneming aan te scherpen zodat je gevoeliger wordt voor signalen en patronen van een systeem.  
Kortom: je leert systemisch waarnemen, denken en handelen, zónder opstellingen. Je ontdekt manieren om jouw adviseurschap op een nieuwe manier handen en voeten te geven en wat je vanuit systemisch perspectief kunt bijdragen zodat organisaties beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn.

De opleiding Systemisch Adviseren kost € 3.200,- (vrij van BTW). Dit is inclusief koffie, thee, lunches en lesmateriaal.
Eventuele overnachtingen en andere maaltijden zijn niet inbegrepen.

Dit kun je na het afronden van de opleiding

  • Naar organisaties en netwerken kijken met de systemische bril 
  • Je zintuigen (gewaar-zijn) als instrument benutten 
  • Werken vanuit de systemische basishouding (terughoudend helpen, meerzijdig partijdig, afstandelijk betrokken, heldere eigen plek)
  • Veel voorkomende patronen en dynamieken in teams, organisaties en netwerken herkennen
  • Systemische kennis en inzichten vertalen naar verkennende vragen en interventies zodat organisaties/functionarissen beter kunnen doen waar ze voor bestemd zijn

Voor wie?

De opleiding richt zich op ieder die advies en begeleiding biedt aan professionele samenwerkingsverbanden, zoals organisaties, teams, afdelingen, projectteams en netwerken. Bijvoorbeeld in- en externe adviseurs, teamcoaches, consultants en transitiecoaches. 

Programma

De Opleiding Systemisch Adviseren bestaat uit vier blokken van twee aaneengesloten dagen (zonder avond). Naast kennisoverdracht is er veel tijd om van en met elkaar te leren, te experimenteren en uit te proberen aan de hand van (reële) praktijksituaties. Ook leer je tussen de blokken verder in oefengroepen. Aangezien waarnemen en registreren een belangrijk voertuig zijn, staan er in elk blok ook diverse gewaarzijns-oefeningen op het programma. 

Je leert alledaagse interventies te doen vanuit de systemische invalshoek. Je leert dus niet om opstellingen te begeleiden. Soms gebruiken we mini-opstellingen als leermiddel, zodat je ‘plek-bewustzijn’ ontwikkelt. 

Bij inschrijving ontvang je het boek ‘Systemisch Adviseren: de organisatie als levend systeem’ (auteurs Siebke Kaat en Anton de Kroon). Dit wordt gebruikt bij deze opleiding. 

Het Programma

1ste blok: Vitale systemen
Je leert wat samenwerkingsverbanden nodig hebben om stevig èn flexibel te zijn: erkenning van het verleden als fundament voor het heden, een helder bestaansrecht, en een logische en heldere samenhang, waarbij ieder deel zijn eigen plek heeft. Je ontdekt wat je vanuit jouw unieke plek kunt bijdragen aan de vitaliteit van teams, organisaties of professionele netwerken. Ook maak je een start met het aanscherpen van je gewaar-zijn (wat je opmerkt om je heen en in jezelf). Je werkt met cases die je nu als adviseur onder handen hebt, zodat je meteen al anders gaat kijken naar je eigen opdrachten.

2de blok: Anders kijken naar problemen en oplossingen 
In dit blok verdiep je je systemische kijk. We kijken wat veelvoorkomende energielekken zijn in teams/organisaties. Je leert veelvoorkomend ‘plek-gedoe’ in teams, organisaties en netwerken herkennen. We verkennen diverse thema’s, zoals bij meerdere teams tegelijk horen (matrix, projectorganisatie), omgaan met boventalligen (of tijdelijke inhuur) in een team, en opheffen of fuseren van (delen van) teams. Je gaat problemen en symptomen ‘verstaan’ als uitingen van het ‘systeem-geweten’: ergens in de problemen zit ook de oplossing verstopt. Je leert een systemische intake te houden en een heldere contractering aan te gaan met de opdrachtgever. 

3de blok: De Adviseur als systemisch instrument 
In dit blok ligt de nadruk op je eigen ontwikkeling als systemisch adviseur/teamcoach. Je ontdekt wat er voor nodig is om je eigen plek ten volle te nemen waardoor jij bij kunt dragen aan de kracht en vitaliteit van anderen op hun plek. Je ervaart wat ‘meerzijdig partijdig’, ‘afstandelijk betrokken’ en ‘terughoudend helpen’ van je vragen en waarom deze als noodzakelijk voertuig dienen om bij te dragen aan het zelfoplossend vermogen van een organisatie. In dit blok ga je veel oefenen. Ook gaan we met een systemische blik kijken naar teamontwikkeling en ‘zelforganisatie’.

4de blok: Systemische gespreksvoering in een adviesrelatie
In dit praktische blok  ga je zo veel mogelijk praktisch aan de slag in een realistische setting. Thema’s zijn: hoe ga je met een vraag om, met wie ga je om tafel, waar ga je zitten, hoe stel je jezelf voor, welke vragen stel je, wat doe je met je waarnemingen, geef je een advies, en zo ja welk, hoe rond je je adviestraject/-gesprek af? etc. Er zal in dit blok ook gewerkt worden met externe adviesvragers. Zo doorloop je met elkaar ‘bijna in het echie’ de stappen van een systemisch adviesproces. 

Oefengroepen
Tussen de blokken door kom je met je oefengroep tezamen om verder te oefenen. Je krijgt ook steeds een korte huiswerkopdracht, die je aan de opleiders mailt, zodat zij weten waar ieder staat.  

 

 


di 12 februari 2019
Blok 1, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden
wo 13 februari 2019
Blok 1, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden
di 26 maart 2019
Blok 2, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden
wo 27 maart 2019
Blok 2, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Siebke Kaat, Petra van de Kop
Locatie: De Zeven Linden
di 14 mei 2019
Blok 3, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden
wo 15 mei 2019
Blok 3, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden
di 25 juni 2019
Blok 4, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Siebke Kaat, Petra van de Kop
Locatie: De Zeven Linden
wo 26 juni 2019
Blok 4, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Petra van de Kop, Siebke Kaat
Locatie: De Zeven Linden

Startdatum:di 12 februari 2019
Trainers:Petra van de Kop, Siebke Kaat
Plaats:Groningen
Prijs:€ 3200,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches
Deelnemers:Minimaal 8 en maximaal 18