Basis-opleiding

Informatie &
Documentatie

Basisopleiding Familieopstellingen

Let op, deze cursus/workshop is vol!

Inleiding

Met deze basisopleiding leer je het begeleiden van familie opstellingen én de systemische fenomenologische ziens- en zijnswijze. De systemische blik richt zich op de oorzaken en behoeften achter die symptomen (in plaats van op de symptomen zelf). Systemische interventies richten zich primair op het verhelderen van wat er gaande is, zodat de mensen in het systeem op eigen wijze bij kunnen dragen aan het vitaal maken van het systeem. Ieder kan vanuit zijn eigen plek en positie een bijdrage leveren aan het (deel)systeem, soms door op een ander manier te kijken, soms door gerichte, noodzakelijke interventies. 

Dit kun je na het afronden van de opleiding
In deze opleiding leer je opstellingen op een verantwoorde manier te begeleiden en de houding en principes van systemisch fenomenologisch werk in te zetten.

Na deze opleiding:

 • Kun je opstellingen begeleiden;
 • Heb je oog voor wat zich in de ziel van het (familie)systeem afspeelt;
 • Heb je kennis van de werking van systemen en de drie voortlevings-mechanismen (persoonlijk-, systeem-geweten en geest);
 • Ontwikkel je het verduren van én kunnen hanteren van het niet-weten;
 • Kun je oordeelloos, fenomenologisch waarnemen en handelen.

Voor wie?
Deze basisopleiding richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het functioneren van systemen -familiesystemen en andere sociale systemen- zoals: artsen, psychologen, therapeuten, fysiotherapeuten, sociaal-maatschappelijk werkers, docenten, coaches, organisatieadviseurs, leidinggevenden, maar ook mensen die erg geïnteresseerd zijn in dit vakgebied en hier (nog) niet hun beroep van hebben gemaakt.

Programma
In 16 dagen bestaande uit zeven blokken leer je om zelfstandig opstellingen te begeleiden en het systemisch werk te integreren in je werk. We stimuleren de ontwikkeling van je eigen stijl. Deze opleiding is een verrijking voor je professionele handelen, ook als je niet direct opstellingen wilt gaan begeleiden. 

Het begeleiden van opstellingen vraagt naast het opdoen van veel ervaring ook sensitiviteit en de systemisch- fenomenologische basishouding. Dit is een voortdurend aandachtspunt in de opleiding.

Blok 1, Systemisch waarnemen en innerlijke processen bij de begeleider
In het eerste blok staat na kennismaking en verheldering van doelen het systemisch waarnemen centraal. Bij een opstelling maken we gebruik van informatie, die vaak onbewust in een cliënt of familiesysteem is opgeslagen. Om toegang te krijgen tot die informatie gebruiken we het systemische waarnemen. We oefenen dat op vele manieren. In kleine oefeningen in twee- en drietallen, oefeningen in de hele groep en door meteen al een eerste deel van een  opstelling te begeleiden.
Zonder onrecht te doen aan het geheel wordt het opstellingsverloop in kleine eenheden opgedeeld. Dat stelt je in staat om je bewust te worden van de innerlijke keuzeprocessen en vragen die opkomen bij het begeleiden van opstellingen. In dat proces wordt je je bewust van de vaak impliciete vooronderstellingen en wordt het mogelijk om onderscheid te maken tussen je lichamelijke reacties ten gevolge van de systeemenergie van de cliënt en je eígen beelden en thema's.

Inhouds-elementen:

 • Systemisch waarnemen
 • Onderscheid tussen waarneming en interpretatie van de waarneming
 • Het Lege Midden
 • Verloop van een opstelling
 • Waarnemen van het effect van een interventie in de opstelling
 • Systeemdruk verhogen of verlagen
 • Het verhelderen van innerlijke keuzes tijdens het begeleiden van de eerste stappen in een opstelling
 • Systeemenergie waarnemen bij het maken van een genogram
 • Diverse mini-opstellingen

Oefengroepen
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het oefenen tussen de blokken door. Indeling in, en afspraken voor oefengroepen. Huiswerkopdrachten.

Blok 2, Dynamieken in een familiesysteem en interventies in de opstelling
Dit drie-daagse blok vormt het hart van de opleiding. Dynamieken zijn patronen die in een familiesysteem ontstaan in reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Vroeger werden dynamieken ook wel verstrikkingen genoemd, een vorm van onbewust ingebonden zijn in je familie. Zo'n dynamiek kan generaties lang doorgaan. In dit blok zullen we een stuk of zeven veel voorkomende basisdynamieken de revue laten passeren, en er uiteraard mee oefenen in kleinere groepen. Wat zijn de symptomen van een dynamiek als triangulering? Hoe ontstaat het in een systeem? Hoe herken je het in een opstelling? Wat zijn mogelijke interventies? Deze dynamieken zijn in te delen naar de grotere principes van Erbij horen, Balans in nemen en geven, en Ordening.

De gewetens
Bert Hellingers belangrijkste bijdrage aan het systemisch werk is het ontdekken van twee overlevings-mechanismen in familiesystemen, die hij 'het persoonlijke geweten' en 'het collectieve geweten' noemde. Later ontdekte hij nog een volgend geweten, dat van de geest. Om dynamieken goed te kunnen begrijpen is het zinvol om de werking van de gewetens goed te begrijpen: hoe je ze waar kunt nemen, hoe ze vaak tegen elkaar in werken en wat je innerlijke houding als begeleider hierin kan zijn.

Inhouds-elementen:

 • Terugkoppeling uit oefengroepen.
 • Basisdynamieken: theorie, demonstratie en oefenen.
 • Training deelvaardigheden: begeleiden van representanten; zinnen en uitspraken in een opstelling.

Blok 3, Familie en organisatie-opstellingen met een gastdocent
Onderliggende principes, basishouding en supervisie. Voorbeelden hoe te werken in de één op één setting.
In de opleiding worden gerenommeerde gastdocenten uitgenodigd. Deze docenten verzorgen zelf ook opleidingen in Systemisch werk.
In dit blok zal de gastdocent aan de hand van een aantal familie- en eventueel organisatieopstellingen voor hem of haar belangrijke principes uit de doeken doen en aan de deelnemers van de opleiding supervisie geven bij hun opstellingen. Ook zullen voorbeelden gegeven worden (en geoefend) hoe je kan werken zonder representanten.

Tussenstands brief
Halverwege de opleiding worden deelnemers uitgenodigd een tussenstand-brief te schrijven. Waar sta je in de opleiding en hoe verhoud je je met systemisch werk? Wat zijn twijfels en voorbehouden? Welk spoor zie je voor jezelf: begeleiden van opstellingen, integratie van het systemisch gedachtengoed in beroepspraktijk of vooral persoonlijke ontwikkeling? Wat heb je nodig in het tweede deel van de opleiding?
Aan de hand van deze tussenevaluatie zijn ook individuele gesprekken met Bibi, Jan Jacob of Barbara mogelijk.

Blok 4, Beweging en Gestalt van opstellingen
In dit blok is de focus op opstellingen in het geheel. Hoe 'lees' je een opstelling in zijn geheel. Welk 'verhaal' vertelt de uitgangsopstelling? Wat kan er in de achtergrond hebben plaatsgevonden dat de hier zichtbare dynamiek zou kunnen verklaren. Welke waarheid wil hier aan het licht komen?

Voor diegenen die structuur prettig vinden, behandelen we ook de route door een opstelling. hoewel dit werk fenomenologisch is, en de waarneming voorop staat, heeft het werken met opstellingen ook een zekere logica en volgt een aantal basisprincipes.

In dit, of een later blok zal aandacht besteed worden aan de verschillen tussen primaire, secundaire en systemische emoties en hoe daar als begeleider mee om te gaan.

Inhoudselementen:

 • De kracht in de vraag. Opnieuw komt het inleidend interview aan bod: Hoe kom je tot een verdichte vraag? Hoe zorg je niet verstrikt te raken? Hoe creëer je een setting waarin de vraag van de cliënt zich kan ontvouwen?
 • Gestalt van de opstelling: welk beeld spreekt uit de beginopstelling en welke aanwijzingen geeft dat voor een waarheid die naar voren wil komen?
 • Routes door een opstelling.

In dit blok wordt veel geoefend, waarbij de opleiders open oog hebben voor de vraag op welke punten deelnemers gecoacht kunnen worden.

Blok 5, Toepassingen en eigen stijl
In dit blok behandelen we een aantal toepassingsgebieden van opstellingen, bijvoorbeeld opstellingen in één-op-één situaties, structuuropstellingen, tafelopstellingen etc. We bieden ook een model: de drie pijlers onder opstellingen-werk, met als doel om je nog meer bewust te worden van je eigen stijl en die verder te ontwikkelen.

Inhoudselementen:

 • Model: Drie pijlers onder systemisch werk
 • Tafelopstellingen.
 • Structuuropstellingen (kan ook in een ander blok aan de orde komen)
 • Het opstellen van vaardigheden en kwaliteiten
 • Soorten interventies

Blok 6, Supervisie en Systemisch Coachen
In dit blok werken we veel in twee groepen, beide onder begeleiding van een kerndocent. Je hebt dan de gelegenheid om zelf een complete opstelling te begeleiden. Als een andere deelnemer begeleidt, doen we dat zo dat elke opstelling leerzaam is voor iedereen. Het is een soort co-creërend leren. Behoorlijk intensief. Als je begeleidt, wordt je ook gecoacht op wat je kan ondersteunen bij je volgende stap.

In dit blok kan er gewerkt worden met enkele gast-cliënten.

Systemisch coachen is alsof je een opstelling doet met iemand, maar dan zonder representanten, voorwerpen of vloerankers. Je kunt het telefonisch doen. We geven een model voor systemisch coachen en oefenen dat in grotere en kleinere groepen.

Ethiek
Ontwikkelen betekent dat ook je onderliggende principes blijven mee ontwikkelen. Je te laten bevragen over de congruentie in jouw manier van werken en je drijfveren en principes, vormt de basis onder de ethiek van dit werk.

Inhouds-elementen:

 • Supervisie, al dan niet met gastcliënten
 • Ethiek
 • Systemisch Coachen

Blok 7, Integratie en afsluiting
In dit laatste, driedaagse blok, is er nog volop ruimte voor het begeleiden van opstellingen. Er worden ook twee gast-cliënten door deelnemers uitgenodigd. Dat maakt het spannend en 'echt'.
In dit blok zetten we de puntjes op de i voor wat betreft de houding en techniek van het opstellen. Vaak vinden in dit laatste blok nog tal van doorbraken en sprongen in het leren plaats.
Je kunt een opstelling begeleiden en nagaan in welke mate je voldoet aan een aantal criteria:

 • In contact met systeemenergie
 • Leiderschap tijdens de opstelling
 • Het afronden van een opstelling
 • Basishouding
 • Mate waarin eigen thema's zijn verwerkt zodat ze niet (meer) meespelen in de opstelling
 • Balans in intuïtie en weten

Inhoudselementen:

 • Supervisie, bij het begeleiden, al dan niet met een gastcliënt
 • Het opstellen van je beroepsachtergrond, systemisch cv.
 • Je eigen belangrijkste dynamieken onder de loep nemen en zien hoe die je werk als begeleider kunnen beïnvloeden.
 • Afsluiting en certificaten van voltooiing.

Onze Basisopleiding Familieopstellingen is geaccrediteerd bij het LVPW en bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers.   

 


do 12 september 2019
Blok 1, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
vr 13 september 2019
Blok 1, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam
wo 13 november 2019
Blok 2, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
do 14 november 2019
Blok 2, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam
vr 15 november 2019
Blok 2, Dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam
do 12 december 2019
Blok 3, Dag 1: 09:30 tot 17:31 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
vr 13 december 2019
Blok 3, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
do 23 januari 2020
Blok 4, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour, Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
vr 24 januari 2020
Blok 4, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Marion Latour, Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
do 5 maart 2020
Blok 5, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Christine Blumenstein-Essen
Locatie: Amsterdam
vr 6 maart 2020
Blok 5, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Christine Blumenstein-Essen
Locatie: Amsterdam
do 16 april 2020
Blok 6, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
vr 17 april 2020
Blok 6, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam
wo 6 mei 2020
Blok 7, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis
Locatie: Amsterdam
do 7 mei 2020
Blok 7, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam
vr 8 mei 2020
Blok 7, Dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Marion Latour
Locatie: Amsterdam

Startdatum:do 12 september 2019
Trainers:Christine Blumenstein-Essen, Marion Latour, Yvonne Lonis
Plaats:Amsterdam
Prijs:€ 3750,-
Inbegrepen:koffie,thee,lunch. Niet inbegrepen: overnachting en dinner
Deelnemers:Minimaal 8 en maximaal 16