Master-opleiding

Informatie &
Documentatie

Master Familieopstellingen

Inleiding

Opstellerschap is veel meer dan een opstelling begeleiden.

Het systemisch werken met opstellingen is een vak dat zich blijft ontwikkelen. Naast een vak is het begeleiden van systemische opstellingen ook een kunst en kunde. De kunst zit ’m vooral in hoe je het contact maakt met het gehele systeem, of alle systemen waar de client in leeft. Door de client, door jezelf, en door de opstelling aan de systemische principes bloot te stellen.

De kunde zit hem in het kunnen vertalen van wat we weten over systemen naar je handelen als opsteller.

De opsteller is zijn of haar eigen instrument. In deze opleiding leer je zowel te werken vanuit de essenties van systemisch werk, áls jezelf als instrument te stemmen en in te zetten.

Deze opleiding ondersteunt om je te ontwikkelen tot een professional in het systemisch werk met persoonlijke vraagstukken.

De alom bekende naam “familieopstellingen” is te nauw geworden voor het systemisch werk dat we met opstellingen rond persoonlijke vraagstukken doen. En er zijn steeds weer nieuwe ontwikkelingen die de manier van werken beïnvloeden. Opstellingen en de onderbouwingen van nu verschillen erg van die van een aantal jaren geleden.

In deze opleiding ontwikkel je mee en leer je je eigen stijl van werken te onderbouwen.

Je bent uitgenodigd om te ontdekken wie of wat je bent als opsteller. Je zult leren hoe je, bij ingewikkelde vraagstukken, systemisch kunt blijven waarnemen en handelen, hoe je deels kunt vertrouwen op wat zich fenomenologisch toont én hoe je geconfronteerd zult worden met je eigen oordelen, angsten en dromen.

In de eerste tien jaar van haar bestaan bood het Hellinger Instituut Nederland vervolgopleidingen aan die zowel gericht waren op familie- opstellers als organisatieopstellers. Maar na verloop van tijd bleken dit twee aparte vakken te zijn. Daarom hebben we de ‘vervolgopleidingen’ van toen veranderd in een Master Opleiding Systemisch werk in Organisaties en nu een nieuwe Masteropleiding Systemisch werk voor persoonlijke vraagstukken.

Wees welkom in de kunst van en het vak van Systemische opstellingen voor persoonlijke vraagstukken.

 

Voor wie?

Deze opleiding is voor mensen die een complete basisopleiding familieopstellingen afgerond hebben én op regelmatige basis opstellingen verzorgen. Ook voor hen die de opleiding familieopstellingen voor organisatieopstellers, na de opleiding systeemdynamiek in organisaties bij het Bert Hellinger instituut voltooid hebben.  Het is ook een uitstekende opleiding voor diegenen die al langere tijd geleden een basis opleiding familieopstellingen bij het BHI hebben gevolgd en willen opfrissen, verdiepen of eenvoudig bijtanken.

Werkvormen

Er wordt voortdurend gewerkt vanuit de essentie van systemisch werk, voor zover ons dat op dit moment gegeven is. We zullen veel oefenen, zowel in de hele groep als in kleinere groepen. Daarnaast zijn er demonstraties en inleidingen.

Houdt rekening met huiswerk tussendoor, dat schriftelijk ruim een week voor het volgende blok moet zijn ingestuurd. Dat huiswerk is vooral bedoeld als vorm van zelfreflectie, naast leerzaam voor jezelf -én voor een mede deelnemer die coachende vragen stelt bij deze reflecties- kunnen wij dan nog beter waarnemen wat behulpzaam is voor een volgende stap.

Bij deze opleiding is geen opleidingsmap, omdat de inhoud zich voortdurend vernieuwt (en we alleen achteraf een map zouden kunnen schrijven).

Om ervoor te zorgen dat elke deelnemer een paar keer onder supervisie kan begeleiden is het aantal deelnemers beperkt tot 18.

Aanmelding
Ingangseisen:

Een complete basisopleiding familieopstellingen afgerond (óf de opleiding familieopstellingen voor organisatieopstellers, na de opleiding systeemdynamiek in organisaties, voltooid te hebben) én op regelmatige basis opstellingen verzorgen.

Onder een basisopleiding verstaan we een opleiding waar je de werking van de verschillende gewetens en de systemische principes eigen gemaakt hebt, waar je de patronen behorende bij die principes kan uitleggen en je zelf opstellingen met representanten hebt leren begeleiden. 


Na aanmelding via de website wordt je gevraagd om kort aan te geven:

Je motivatie en wat je wilt leren
Bij wie en wanneer (ongeveer) je je basisopleiding familieopstellingen hebt gedaan en hoeveel dagen besloeg die opleiding.
Hoeveel familieopstellingen je ongeveer begeleid hebt en hoe lang je met opstellingen werkt.
Pas na ontvangst van jouw brief met deze ingrediënten kunnen we je deelname definitief maken. 

 

 

Blok 1 State of the art en kracht in de opstelling

 In dit blok zijn er twee aandachtspunten:

Hoe kom je tot de kern en houdt de opstelling kracht en

Wat zijn ontwikkelingen in opstellingen

 

Ingrediënten:

Wat is een systemische opstelling?

 Wat is een interventie? 1e, 2e, en 3e ordening interventies.

Voor wie of wat werk je? Wat is je “doel”

Holding space, lege midden, presentie. Energie management van het opstellingsproces.

Hoe de opstelling te lezen, herkennen van systemische functies, wat heeft dit systeem nodig

Uitzoomen naar de geschiedenis: Welke zwarte bladzijden willen erkend worden en gelaten worden.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in opstellingen gedurende de laatste 18 jaar. Dit overzicht maakt vooral duidelijk hoe we steeds op zoek zijn naar wat opstellingen nou eigenlijk zijn en welke onderliggende veronderstellingen al dan niet bewust hebben meegespeeld en nog steeds meespelen.

Vormen van opstellingen zoals: boedelscheiding, generatierij

Opstellingen rechtstreeks ‘In het hart van het patroon’

Opstellingen vanuit het evolutionair geweten

Werken met de client zelf in de opstelling.

Diverse mini-opstellingen zoals: ‘Ik, de dood en ‘de echte dood’.Voor een aantal deelnemers is er in dit blok gelegenheid om te begeleiden. Als we naar techniek kijken, is dat in dienst van de vraag: ‘Wat brengt kracht in de opstelling?. Daarnaast krijgen deelnemers vooral feedforward op het punt: ‘wie ben ik als opsteller?’

Avondlezing ‘Interpersoonlijke Neurobiologie’

 

Huiswerk

Oefen met drie deelnemers en neem het inleidend interview op. Dit drietal coacht elkaar n.a.v wat de films laten zien aan (ongebruikte) informatie.

 

Blok 2  ‘De kunst van het helpen’ en ‘Wie ben ik als opsteller?’ en werken met trauma

In dit blok ga je vooral op onderzoek naar je positie als helper. De relatie tussen helper en cliënt, zo blijkt uit onderzoek, is een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het verloop van de opstelling en het mogelijke resultaat daarvan. Hellinger formuleerde indertijd zijn ‘Ordeningen van het helpen’, en aan de hand daarvan, aangepast aan voortschrijdende inzichten, zullen we met vele kleinere opstellingen dit zelfonderzoek doen.

De tweede middag gaan we onder leiding van Marion Latour leren van paarden. Het gaat er daarbij om om als opsteller te leren waarnemen en “denken” als een paard. Een paard voelt ogenblikkelijk, oordeelloos, wat de innerlijke incongruenties zijn van een lid van de kudde. Een paard brengt die incongruentie liefdevol meedogenloos aan het licht.

Ingrediënten:

Trauma: Systeem trauma, trauma in eigen leven, trauma verschijnselen, reactivering. 
Integreren van afgesplitste delen. Werken met de client zelf én de representant van client in de opstelling
Oefeningen: ordeningen van het helpen.
Ethiek, je eigen grenzen. 
Tijdens dit blok is er ruimte voor twee gastcliënten.

 
Blok 3  Inhoudelijke thema’s 

In dit blok leer je hoe je, vanuit systemisch perspectief, inhoudelijk naar vraagstukken van cliënten kan kijken. Natuurlijk zijn er vele boeken, vooral van Hellinger, met zijn inzichten over bijvoorbeeld anorexia, zelfmoord, miskramen etc etc. Uit die kennis en inzichten kunnen we putten, als opsteller. Maar het blijft van groot belang om elke keer naar elk thema met nieuwe, systemisch fenomenologische ogen te kijken.

En langzamerhand ontwikkelen we dan ons eigen boek van kennis en vooral van wijsheid.

Er zal gelegenheid zijn voor deelnemers om aan persoonlijke thema’s te werken die gedurende de opleiding opgedoken zijn, en van invloed zijn op je ontwikkeling als opsteller. Omdat je als opsteller zo zeer je eigen instrument bent, kan kijken naar die eigen thema’s je helpen om jezelf als instrument nog beter te stemmen

 

Ingrediënten:

Persoonlijke thema’s.
Kunnen uitleggen van uit welke uitgangspunten je werkt. Je leidende principes.
De opstelling duiden aan je client 
Wat heeft dit systeem nodig, Welke systeemzin zit verborgen?
Thema’s zoals bijvoorbeeld:
Opstellingen met ziekte en gezondheid

Het leven nemen en de dood nemen

Paar-relaties, vele vormen van gezinsrelaties

Sexualiteit, onderdrukte sexualiteit

 Gedrag van kinderen

Leermoeilijkheden

Psychose, schizofrenie en andere psychische verschijnselen.

Oefeningen maken bij thema’s

Maatschappelijke vraagstukken die opeens opduiken bij een thema van een cliënt


Huiswerk

Tussen de blokken doen deelnemers systemisch werk met opstellingen en reflecteren daar schriftelijk op. Een andere deelnemer coacht met systemisch commentaar en vragen.

Het reflectieverslag inclusief de coach-vragen dienen een week voor start van volgende blok ingestuurd te worden.

  


ma 27 mei 2019
Blok 1, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Bibi Schreuder, Yvonne Lonis
Locatie: De Zeven Linden
di 28 mei 2019
Blok 1, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
wo 29 mei 2019
Blok 1, dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
ma 23 september 2019
Blok 2, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
di 24 september 2019
Blok 2, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
wo 25 september 2019
Blok 2, dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
ma 18 november 2019
Blok 3, dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
di 19 november 2019
Blok 3, dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden
wo 20 november 2019
Blok 3, dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainers: Yvonne Lonis, Bibi Schreuder
Locatie: De Zeven Linden

Startdatum:ma 27 mei 2019
Trainers:Bibi Schreuder, Yvonne Lonis
Plaats:Groningen
Prijs:€ 2750,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches
Deelnemers:Minimaal 10 en maximaal 24