Verkorte-opleiding

Informatie &
Documentatie

Systemisch Coachen voor Opstellers (3 dagen)

Inleiding

Bij systemisch coachen voor opstellers leer je opgedane kennis over systemen en patronen nog meer eigen te maken zodat je zonder opstellingen systemische (coachings-)vraagstukken kunt begeleiden. Hiervoor leer je de manier van vragen stellen die de onderbewuste en halfbewust opgeslagen informatie aan te boren.

De opleiding richt zich op het leren van de systemisch fenomenologische houding van de coach, in combinatie met de techniek van het systemisch coachen en het uiterst zorgvuldig waarnemen.

Dit kun je na het afronden van de opleiding:
In deze opleiding leer je op een verantwoorde manier cliënten te begeleiden en de houding en principes van systemisch fenomenologisch werk verbaal in te zetten.

Na deze opleiding:

  • Kun je oordeelloos, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen;
  • Open je een nieuw perspectief door essentiële vragen te stellen waardoor je client inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie;
  • Ken je de werking van systemen en de drie voortlevings-mechanismen (persoonlijk- en systeem-geweten en geest) uitleggen aan de client;
  • Kun je patronen uitleggen en de client bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste patronen.

Voor wie?
Deze verkorte opleiding is voor mensen die zich willen bekwamen in de verbale manier om op de systemische laag te werken, zónder opstellingen. 
Om toe te passen in coaching situaties die je in je professionele leven tegen komt of verwacht tegen te komen. Coaches, managers, therapeuten, projectleiders, docenten, artsen, etc.
NB: toelatingseis is een voltooide opleiding organisatieopstellingen of familieopstellingen. Bij aanmelding wordt naar de vooropleiding gevraagd. Voor mensen zonder die basisopleiding bieden we de achtdaagse opleiding systemisch coachen aan.

Programma
Deze opleiding bestaat uit één blok van drie dagen. In deze opleiding leer je alle facetten van het proces van systemisch coachen kennen en toepassen: systemische perceptie, patronen herkennen vanuit de waarneming en verbale interventies doen, de onderliggende theorie van het ontstaan van patronen in systemen en de innerlijke houding en gesprekstechnieken waarbij het coachingsproces floreert. 

Onder Systemische Coaching verstaan we niet het doen van opstellingen met voorwerpen of vloerankers. Systemische coaching is een gespreksvorm, die bijvoorbeeld ook uitstekend per telefoon kan gebeuren. We zullen in de opleiding echter wel, om het leerproces te verdiepen, zo nu en dan oefenen met opstellingen, al dan niet met voorwerpen.


wo 19 juni 2019
Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Bibi Schreuder
Locatie: Amsterdam
do 20 juni 2019
Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Bibi Schreuder
Locatie: Amsterdam
vr 21 juni 2019
Dag 3: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Bibi Schreuder
Locatie: Amsterdam

Startdatum:wo 19 juni 2019
Trainer:Bibi Schreuder
Plaats:Amsterdam
Prijs:€ 750,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches
Deelnemers:Minimaal 8 en maximaal 16