Opleiding

Informatie &
Documentatie

Opleiding Systemisch Coachen (8 dagen)

Inleiding

Het systemisch leren denken staat bij deze opleiding centraal. Er is een groot verschil met systemische coaching ten opzichte van klassieke coaching. Bij systemisch coachen is de focus in eerste instantie het welzijn van het systeem als geheel, en daarbinnen of daarna het welzijn van de cliënt. De systemische coach maakt gebruik van een andere vorm van informatie, namelijk vooral de onbewust en halfbewust opgeslagen informatie die iemand heeft door deel te zijn van een systeem. 

Tijdens deze opleiding leer je hoe toegang tot die informatie te krijgen. Je leert de systemisch fenomenologische principes om patronen en onderstromen in een systeem te benaderen en te ontrafelen. De opleiding richt zich op het leren van de systemisch fenomenologische houding van de coach, in combinatie met de techniek van het systemisch coachen en het uiterst zorgvuldig waarnemen.

 

De opleiding Systemisch Coachen kost €2000,- (vrij van BTW). Dit is inclusief koffie, thee en lunches.

Dit kun je na het afronden van de opleiding
Het doel van de opleiding is dat je na afloop op een verantwoorde manier cliënten kunt begeleiden en de houding en principes van systemisch fenomenologisch werk kunt inzetten.

Na deze opleiding

 • Kennis van de werking van systemen en de drie voortlevings-mechanismen (persoonlijk- en systeem-geweten en geest)
 • Oordeelloos, fenomenologisch systemisch waarnemen en handelen
 • Een nieuw perspectief openen door essentiële vragen te stellen waardoor je client inzicht krijgt in haar/zijn systemische positie.
 • Je kan patronen uitleggen en de client bewust inzicht geven in zijn of haar -tot dan toe- onbewuste patronen.

Voor wie?
Deze opleiding is voor mensen die coaching situaties in haar of zijn professionele leven tegen komen of verwacht tegen te komen. Coaches, managers, therapeuten, projectleiders, docenten, artsen, etc.
 
Programma
Deze opleiding bestaat uit totaal acht dagen verdeeld over vier blokken. 
In deze opleiding leer je alle facetten van het proces van systemisch coachen kennen en toepassen: systemische perceptie, patronen herkennen en interventies doen, de onderliggende theorie van het ontstaan van patronen in systemen en de innerlijke houding en gesprekstechnieken waarbij het coachingsproces floreert.

We behandelen theorie, oefenen met eigen casuïstiek van deelnemers en werken met gastcliënten onder supervisie van de opleiders. Er wordt een opleidingsmap verstrekt. Na het voltooien van de opleiding wordt er een certificaat uitgereikt.

1e blok
De focus van het eerste blok is gericht op het toegang krijgen op systemische informatie via de cliënt. Daarnaast leren we om patronen in een systeem te herkennen aan de hand van een aantal veel voorkomende patronen.

Programma-ingrediënten:

 • Wat is systemisch coachen en waarin verschilt dat van 'klassieke' (management-) coaching.
 • Systemisch waarnemen met de cliënt als toegangspoort tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.
 • Krachtenvelden in systemen: de werking van het Persoonlijk geweten en het Collectief geweten
 • Theorie over patronen of dynamieken die in sociale systemen voorkomen: hoe herkennen we elk patroon, voor wat is het patroon een oplossing, en welke mogelijke interventierichtingen zijn er als we een patroon willen loslaten.
 • Oefenen om patronen of dynamieken te herkennen
 • Het vormen van oefengroepen en werkafspraken.

2e blok 
De kunst van het exploreren. In dit blok leren we hoe we, samen met de cliënt, kunnen navigeren door het woud van systemen waar de cliënt mee verbonden is.

Programma ingrediënten:

 • Oefenen met systemische vragen
 • Herkennen van de verschillende systemen van een cliënt
 • Herkennen welke positie de cliënt inneemt in die systemen
 • Het openen van systemen,  de cliënt bewust laten worden van de posities die hij inneemt in verschillende systemen.

3e blok 
De manier waarop we in een systeem (onbewust) ingebonden zijn geeft ons soms vleugels, soms belemmeringen om te vliegen. Symptomen zijn soms voor de cliënt vervelend, vanuit systemisch perspectief is een symptoom een oplossing. In dit blok leren we omgaan met interventies, hetzij ten dienste van het creëren van oplossingsruimte voor het cliëntsysteem, hetzij om voorwaarden te scheppen voor groei en ontwikkeling.

Programma-ingrediënten:

 • Oefenen met zinnen en interventies
 • Overlap van systemen herkennen en uittesten
 • De opdracht, opdrachtgever en de coach
 • Opstellingen in de verbeelding
 • Enkele vormen van tafelopstellingen met voorwerpen

4e blok 
De kunst  van het helpen. De innerlijke houding van de coach is van doorslaggevend belang bij het effect van systemisch coaching. In dit blok kun je je eigen natuurlijke neigingen onderzoeken en je eigen stijl verder bewust ontwikkelen. Daarnaast zetten we de puntjes op de i.

Programma-ingrediënten:

 • Ordeningen van het helpen, inleiding, oefening en reflectie.
 • Oefenen met gastcliënten van buitenaf, met supervisie van een opleider
 • Afronden van de opleiding en uitreiken van het certificaat.

ma 2 december 2019
Blok 1, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 3 december 2019
Blok 1, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
do 30 januari 2020
Blok 2, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
vr 31 januari 2020
Blok 2, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
wo 11 maart 2020
Blok 3, Dag 1: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
do 12 maart 2020
Blok 3, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
ma 11 mei 2020
Blok 4, Dag 1: 10:00 tot 18:00 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden
di 12 mei 2020
Blok 4, Dag 2: 09:30 tot 17:30 u.
Trainer: Marion Latour
Locatie: De Zeven Linden

Startdatum:ma 2 december 2019
Trainer:Marion Latour
Plaats:Groningen
Prijs:€ 2000,-
Inbegrepen:koffie, thee en lunches
Deelnemers:Minimaal 16 en maximaal 24