Brief aan alle artsen van Nederland

Aan alle artsen van Nederland,

Wat heb jij een bijzondere taak, werkend op de grens van leven en dood. Werkend in een complex systeem van gezondheidszorg. Een complexe taak voor een individu. En de bovenmenselijke verwachtingen die wij daarbij van jou hebben, die helpen niet.

Wij projecteren onze angst, hoop en liefde op jou. Wij geloven zo graag dat leven maakbaar is, voor onszelf, onze geliefden en voor iedereen over wie wij een indrukwekkend verhaal in de krant lezen. Daarmee leggen we de verantwoordelijkheid over onze gezondheid in jouw handen. En dat is niet eerlijk.

In alle menselijke samenlevingen hebben geboorte, dood, ziekte en genezing een bijzondere plek.
Jaren en eeuwenlang gebruiken we artsen als Goden, om de demonen in ons leven te verslaan. En hoe meer de plek van Godheid vacant is, hoe meer wij van jou vragen de slechtheid uit ons leven te bannen. Dit is geen houdbaar contract.

En het is zo moeilijk om te stoppen met deze verwachtingen. Want wat rest er dan nog? Wie kijkt de dood werkelijk in de ogen? En misschien is het voor jullie wel net zo moeilijk om te stoppen met deze verwachtingen van jezelf. Want wat rest er dan nog?

Wij hebben zo veel te danken aan onze gezondheidszorg en onze artsen. Zo veel levensjaren en levenszin. En tegelijkertijd: steeds meer artsen krijgen een burn-out, patiënten voelen zich slecht of niet gehoord en de kloof tussen ziek en gezond in de samenleving lijkt groter te worden.

Het zou misschien kunnen helpen om onze wederzijdse verwachtingen te herijken, een nieuw contract te sluiten. Wil je daarbij helpen? Als wij de verantwoordelijkheid over onze individuele gezondheid niet meer in jouw handen leggen, wil jij dan naast ons blijven staan?

Lieve groet,
Imre Tijsse Klasen
burger
bezoeker seminar ‘Re-thinking healthcare’
11 juni 2018

 

 

Letter to all doctors in the Netherlands