Maatwerk/In-company

Incompany opstellingen

Wanneer u als eigenaar, manager of team worstelt met steeds terugkerende vragen, blokkades of onzekerheden in de ontwikkeling van uw organisatie, dan kan een incompany opstelling de impuls geven voor een volgende stap, intensere samenwerking of het vorm geven van de ontwikkeling. Energie komt vrij om zich te richten op het nieuwe.

Intake
Er vindt altijd een (telefonische) afstemming plaats: Is de vraag geschikt voor een opstelling? Wie van de organisatie zijn daarbij aanwezig? Wat zou een opstelling moeten opleveren? Hierbij hanteren wij altijd criteria van integriteit. Omdat een opstelling een nogal krachtig instrument kan zijn, willen we heel zorgvuldig een passende setting afstemmen met de opdrachtgever.

Representanten
Voor een opstelling zijn representanten nodig om de verschillende posities van een organisatiesysteem tot uitdrukking te kunnen brengen. Hoewel het mogelijk is om mensen uit de organisatie zelf de verschillende functies in het systeem te laten representeren, heeft het onze voorkeur om met representanten van buiten af te werken. Zij kennen wel de methode van opstellingen, maar weten niets over uw organisatie. Uiteraard gelden daarbij de voorwaarden van vertrouwelijkheid. Het Hellinger Instituut nodigt representanten uit. Vaak zijn dat deelnemers aan opleidingen.

Tijdsduur
Ook al is er een hele lijst van vragen en wensen, de ervaring leert dat na hooguit twee opstellingen er zoveel informatie en inzichten naar boven zijn gekomen, dat veel opdrachtgevers er de voorkeur aan geven om dat eerst te laten bezinken. Meestal is het voldoende om 4 tot 6 uur uit te trekken voor het hele proces.

Inbedding
Het doorwerken van de informatie uit opstellingen, de incubatietijd, vraagt al gauw meerdere dagen tot een paar weken. Soms zijn er nog vervolgvragen of is er behoefte aan verdere begeleiding. Regelmatig wil een opdrachtgever na implementatie van de effecten van een eerste opstelling na een paar maanden een verdere opstelling. Wij stemmen dat, op uw initiatief, graag met u af.

Plaats
De opstelling vind plaats in een door u gereserveerde ruimte, die voldoende groot en rustig is om ongestoord opstellingen te kunnen doen. Onze eigen locaties, De Zeven Linden, het centrum van het Bert Hellinger Instituut te Groningen en De Paddestoel te Amsterdam zijn ook buitengewoon geschikt voor het doen van opstellingen. 

Voor nadere info of overleg neemt u per mail of telefoon contact met ons op.

Individuele management coaching

U zit vast, twijfelt over een toekomstige stap of worstelt met een vraag over uw  functie, uw functioneren, uw carriere of de relatie werk-privĂ©. Het kan zijn dat u in uw werk hardnekkige patronen tegenkomt, zonder dat u zicht hebt op waar die patronen mee te maken hebben. Systemische coaching biedt vaak zicht op de achtergrond van die patronen en blokkades en uitzicht op nieuwe energie en flow.

Bij individuele systemische coaching maken we of gebruik van opstellingen in een een-op-een setting, of een vorm van systemisch coachings gesprek.

Als de kern van een vraag verhelderd is, is meestal de caoching voorbij. Dat betekent dat soms systemische coaching eenmalig is, maar er ook stap voor stap gewerkt kan worden in meerdere sessies.

Belangstelling? Neem contact op per telefoon of email

Incompany maatwerk opleidingen

Soms wil een organisatie getraind worden in systemisch werk. Vaak is daarbij een specifieke vraag. Een veiligheids organisatie wil meer de systemisch achtergronden van geweld en dader-slachtofferschap leren herkennen; een adviesorganisatie wil een training systemisch werk als onderdeel van hun interne professionalisering, enzovoorts.

Op aanvraag doen we u graag een voorstel. Daarbij kijken we nauwkeurig of wij denken dat we u werkelijk kunnen bieden wat u wilt. Hoge kwaliteit is daarbij ons criterium.

Neem contact op per telefoon of mail voor een aanvraag.

 

Maatwerk – video

In deze video legt Barbara Hoogenboom kort uit wat de stappen kunnen zijn als je met je MT, team of groep collega’s een opstelling wilt rondom een eigen vraagstuk.