Nieuw hier

Wat zijn opstellingen?

Een opstelling is een methode die als doel heeft dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent. De vraaginbrenger (cliënt) stelt samen met de begeleider (een professional in dit vakgebied) vast welke personen, functies of andere elementen uit het systeem van belang zijn om op te stellen. Dan kiest de cliënt mensen (zogenaamde representanten) uit de aanwezige deelnemers om een vader, een moeder, een directeur, een oprichter etc. te vertegenwoordigen en stelt hen op in relatie tot elkaar, naar een innerlijk beeld dat cliënt daarvan heeft. Bijna altijd geeft zo’n opstelling verbluffend weer hoe de werkelijke verhoudingen en onderliggende patronen in het echte systeem zijn. Hoe dit werkt weten we nog niet.

De begeleider verkent, in voortdurend overleg en afstemming met de cliënt, waar mogelijkheden zijn en oplossingsruimte is. Vaak is dit proces zowel verhelderend als intens.

Meestal gebeuren opstellingen in een groep, omdat er representanten nodig zijn. Het is ook mogelijk om een opstelling bij voorbeeld voor een organisatie te doen waarbij representanten van-buiten aanwezig zijn.

Een opstelling geeft diep inzicht en de beelden werken vaak langere tijd door. De opstelling zelf is zonder oordeel en de begeleider geeft geen advies over wat de cliënt zou moeten doen. De inzichten spreken voor zichzelf en het is aan de cliënt om te bepalen wat hij of zij er mee doet. Het begeleiden is een kunst op zich en vraagt veel ervaring, kennis, sensitiviteit en integriteit. Bij het Hellinger Instituut kunt u daar van op aan.

Hoe kan ik ermee kennis maken of een vraagstuk inbrengen?

Iemand die opstellingen uit ervaring wil leren kennen of een eigen vraagstuk wil inbrengen kan het best deelnemen aan een workshop, meestal twee dagen. Daar is uitleg en de mogelijkheid een eigen vraag in te brengen. We kunnen het nooit garanderen, maar meestal komen al diegene die een eigen vraagstuk in willen brengen ook aan bod.

Inmiddels kennen we workshops familieopstellingen voor persoonlijke en levens-vragen; organisatieopstellingen voor organisatie vraagstukken; onderwijsopstellingen, opstellingen voor maatschappelijke vraagstukken en nog veel meer. Ga voor gedetailleerde uitleg naar de verschillende gebieden op deze site.

Kan ik het ook zelf leren?

Systemisch werk is de onderliggende filosofie. Het is een vorm van systeemdenken, eigenlijk systemisch fenomenologisch. Dat betekent dat wat nu waargenomen wordt als waar wordt beschouwd in het hier en nu, zonder oordeel of mening. Deze benadering is ontwikkeld in Duitsland door Bert Hellinger, gebaseerd op eerdere psychologische en fenomenologische voorgangers en stromingen.

Uit duizenden opstellingen zijn vele inzichten naar voren gekomen over hoe familie -en organisatiesystemen functioneren en kunnen gedijen, vanuit systemisch perspectief. Bijvoorbeeld bij systemisch coachen gebruiken we niet per se opstellingen, maar een gespreksvorm die hetzelfde bereikt als een opstelling. Het systemisch gedachtegoed is ook makkelijk toe te passen in werk, voor leerkrachten in scholen en voor leidinggevenden in organisaties, zonder de methode van de opstelling te hoeven leren gebruiken. De systemische blik en systemisch handelen ondersteunt altijd de groeikracht van personen en systemen. Hoe dat werkt is bijvoorbeeld te leren in de korte opleidingen Systemische Pedagogiek, Systemisch Coachen of Systemisch Interveniëren in Organisaties. Dit soort opleidingen duurt twee tot acht dagen.

Opstellingen begeleiden

Wie dat wil leren doet er goed aan om een gedegen opleiding van minimaal 15 dagen, verspreid over een klein jaar, te volgen. Via deze site vindt u snel de weg.