Voorbij de knoop – Jeugdzorg in systemisch perspectief

Twee dagen ervarend zoeken naar de werking van systemen in en rond jeugdhulp. Opstellingen vanuit het perspectief van gezinnen en jeugdzorg, vanuit jeugdhulporganisaties en vanuit maatschappelijke kwesties. Wat speelt daar, wat werkt er? Geen oplossingen, maar nieuwe perspectieven!

Wat

Het Bert Hellinger Instituut organiseert 12 en 13 april 2019 een tweedaagse over jeugdzorg voor ervaringsdeskundigen, professionals, managers, beleidsmakers en bestuurders uit alle geledingen. Jeugdzorgwerkers, jeugdbeschermers, wijkteams, zorgaanbieders, beroepsverenigingen, gemeenten, ministeries, kennisinstituten, wetenschappers, inspectie en politici: iedereen wie de zorg voor de jeugd beroert, is van harte uitgenodigd om de werkingen van het systeem, of het nou een gezin, organisatie of stelsel is, te komen ervaren en onderzoeken.

Hoezo

Problemen die kinderen ervaren staan zelden op zichzelf. Ze spelen in het systeem van gezin en familie, en gaan vaak hand in hand met werkeloosheid, huiselijk geweld, trauma en psychische belasting van de ouders. Dit maakt het werk in de jeugdzorg veeleisend. Om hulp te bieden die aansluit bij de situatie van het kind en het gezin is samenwerking nodig tussen hulpverleners. Het risico daarbij is dat het probleem van niemand is en de oplossing van iedereen. Het gevoel heerst dat er nogal wat ‘in de knoop’ zit hier en daar. En vele betrokkenen, kinderen, ouders, professionals, voelen dagelijks een knoop in de maag. De jeugdzorg bevindt zich in een omgeving die voortdurend in beweging is. Ondanks de vele mooie initiatieven ter verbetering, is het nog niet gelukt om grip te krijgen en rust te creëren. De veranderingen gaan door. De onvrede blijft. De gedrevenheid ook. Kunnen we die onvrede én de gedrevenheid transformeren, kunnen we die echt met elkaar aankijken, om te zien welke boodschap erin verborgen zit? Kunnen we voorbij de knopen komen?

Systemisch

Het Bert Hellinger Instituut ondersteunt maatschappelijke organisaties om vraagstukken vanuit een systemisch perspectief te onderzoeken. Het biedt deze tweedaagse aan in antwoord op de vraag van Quirien van der Zijden en Sophie Hospers, werkers in de jeugdzorg: ‘We lijken als sector verstrikt in voortdurende pogingen om het beter te maken. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand in de jeugdzorg? Wat leren we als we de vragen van ouders, organisaties en het stelsel vanuit systemisch perspectief beschouwen? De tweedaagse Re-thinking Healthcare in juni 2018 heeft ons op indrukwekkende wijze doen ervaren welke inzichten en paradigma verschuivingen opstellingen kunnen opleveren. Dat willen we ook binnen de jeugdzorg ervaren.” Een systemische blik en opstellingen kunnen wezenlijke impulsen leveren aan mensen, organisaties en delen van de samenleving. Opstellingen bieden een aanvullend perspectief en geven toegang tot andere manieren van kijken, die ook in de dagelijkse praktijk kunnen helpen uit de verstrikking te geraken. Na deze tweedaagse kijk je met andere ogen naar de knopen in de jeugdzorg, en mogelijk vind je directe aanknopingspunten voor verandering binnen je invloedssfeer.

Wat gaan we doen?

In twee dagen worden diverse opstellingen gedaan rondom individuele vraagstukken, organisatievraagstukken en maatschappelijke vraagstukken. Ook wordt afwisselend in kleine groepen gewerkt met opstellingen, reflectie en uitwisseling. Kunstvormen als zang, dans en filmfragmenten zijn ingeweven in het programma. In totaal kunnen er 450 mensen deelnemen. Begeleiders vanuit het Bert Hellinger Instituut zijn: Jan Andreae, Bibi Schreuder, Barbara Hoogenboom en Jan Jacob Stam.

Overzicht

Startdatum: vr 12 april 2019
Data en Tijden: vr 12 april 10.00 - 18.00 en za 13 april 09.00 - 16.00
Begeleiders: Jan Jacob Stam, Bibi Schreuder, Barbara Hoogenboom en Jan Andreae
Plaats: Landgoed Zonheuvel in Doorn
Prijs: € 325,-
Voor jongeren tot 23 jaar € 75,-.

Teams die zich met vijf personen of meer inschrijven bieden wij een korting van 10% per deelnemer.
Overnachting bij Landgoed Zonheuvel is mogelijk tegen meerkosten.

Inbegrepen: Koffie, thee en lunches
Voertaal: Nederlands
Deelnemers: 450

Aanmelden


Download de pdf: