Wie ben je?

Wie ben je?

Hoe zeg je dat?

Wat doet dat me jezelf en de omgeving waarin je dat vertelt?

Wie ben je? Welke namen heb je gekregen? Waar hoor je bij met die namen? Wat doet het met jezelf en met de omgeving waarin je functioneert, als je je hele naam of slechts een deel ervan gebruikt?

 

Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken

Zijn volledige naam is Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken. Hij noemt zich ook wel Henk van Tuyll.

De gemeente Doesburg, waar hij op verdienstelijke wijze burgemeester is geweest, wilde een plein naar hem vernoemen: het mr HCN van Tuyll van Serooskerkenplein.

Op aandringen van de man zelf werd het: Van Tuyllplein. Zijn motief: ‘Je kunt de bewoners van het plein niet met zo’n lange naam opzadelen.’

 (N.a.v. een artikel in de Volkskrant van 12-8-2017).

 

Sybrand van Haersma Buma

Op zeker moment viel het me op dat de CDA-fractieleider niet meer zijn volledige naam gebruikt: Sybrand van Haersma Buma.

Hij noemt zich Sybrand Buma. In een e-mail heb ik hem gevraagd naar de achtergrond van die wijziging. Ik heb geen reactie ontvangen.